Jugada Flash

Jugada Flash

martes, 9 de mayo de 2017

Jugada 26 - SOLUCIÓ

Ja teniu disponible la resposta a la JUGADA 26.

La resposta correcta era FALTA PERSONAL DE LA DEFENSORA.


Què hi passa a la jugada?
La jugadora defensora sense haver obtingut una posició legal de defensa (encara a l'oponent, amb dos peus a terra i dins del seu cilindre) contacta amb l'atacant quan aquesta es troba en acció de tir a cistella.

Per què és falta de la jugadora defensora?
Article 33.4 de les Regles de Joc
Un jugador que té la pilota ha d'esperar que el defensin i, per tant, estar preparat per aturar-se o canviar de direcció sempre que un adversari prengui una posició legal de defensa de cara a ell, fins i tot si això es produeix en una fracció de segon.

Si un jugador produeix un contacte sobre un jugador amb pilota sense tenir una posició legal defensiva, el defensor serà el responsable del contacte i per tant caldrà sancionar-lo amb falta quan provoca un desavantatge a l'atacant.

Per què el defensor no en sigui el responsable cal que es donin els següents punts:
  • El defensor ha d’establir una posició legal de defensa inicial posant-se de cara al jugador que té la pilota i amb els dos peus a terra. 
  • El defensor pot romandre immòbil, saltar verticalment o moure's lateralment o enrere per mantenir la seva posició legal de defensa inicial. 
  • Quan es mou per mantenir la posició inicial de defensa pot aixecar un peu o tots dos peus del terra durant un instant, sempre que el moviment sigui lateral o cap enrere, però mai cap al jugador que té la pilota. 
  • El contacte haurà de ser en el tors, aleshores es considerarà que el defensor ha estat el primer de col·locar-se en la posició. 
  • Havent pres una posició de defensa legal, el defensor es pot girar a l'interior del seu cilindre per evitar lesionar-se.

Falta personal de la defensora: 52%
Jugada legal46%
Falta antiesportiva de la defensora: 2%

jueves, 4 de mayo de 2017

Jugada 26 - del 4 al 10 de maig

Visiona aquesta jugada i contesta el formulari. El dia 11 de maig publicarem el comentari.

Aquesta serà l'última Jugada Flash de la temporada 2016/2017.
miércoles, 3 de mayo de 2017

Jugada 25 - SOLUCIÓ

Ja teniu disponible la resposta a la JUGADA 25.

La resposta correcta era SIMULACIÓ DEL JUGADOR 7 TARONJA. FALTA TÈCNICA SI L'EQUIP JA ESTAVA ADVERTIT PER AQUEST FET.


Què hi passa a la jugada?
En el rebot d'un tir lliure, un dels jugadors atacants entra per una posició no permesa i posteriorment simula haver rebut un contacte. Existeix contacte entre els dos jugadors però en cap cas aquest és il·legal ni guarda cap relació de proporcionalitat amb la reacció del jugador taronja.

Correctament es sanciona falta tècnica al jugador taronja, entenent que ja havia estat advertit per aquest fet.

El que determina FIBA i aquest Comitè d'Àrbitres és que sempre que hi hagi un contacte caldrà que la primera situació de simulació per a cada equip sigui degudament advertida al jugador infractor i al seu entrenador.

De la mateixa manera es determina que d'existir una simulació sense contacte, els àrbitres podran sancionar falta tècnica directament sense necessitat d'advertència prèvia.

Criteri Comitè d'Àrbitres: En cas de dubte de si un jugador simula o no simula, els àrbitres hauran d'entendre que el jugador no ha simulat i d'entre si hi ha o no hi ha contacte en una simulació, hauran d'entendre que si n'hi ha hagut i procedir a advertir en comptes de sancionar directament amb falta tècnica.


Per saber-ne més...

Els jugadors que es troben situats en el passadís de l'àrea restringida han d'accedir a la mateixa en una situació de rebot, una vegada surti la pilota de les mans del llançador, per les posicions contemplades en la figura 6, no poden ocupar posicions reservades per altres jugadors ni les zones neutrals.

Simulació del jugador 7 taronja. Falta tècnica si l'equip ja estava advertit per aquest fet: 88%
Falta del jugador 16 blau9%
Jugada legal: 3%

jueves, 27 de abril de 2017

Jugada 25 - del 27 d'abril al 3 de maig

Visiona aquesta jugada i contesta el formulari. El dia 3 de maig publicarem el comentari.
miércoles, 26 de abril de 2017

Jugada 24 - SOLUCIÓ

Ja teniu disponible la resposta a la JUGADA 24.

La resposta correcta era L'ÀRBITRE ATURA INCORRECTAMENT EL PARTIT.


Què hi passa a la jugada?
La jugadora 14 blau perd el control de la pilota a la vegada que cau al terra. Una jugadora de l'equip contrari es fa amb el control de la pilota i surt en contraatac. Quan la pilota està arribant a una jugadora del mateix equip, l'àrbitre atura el joc per la lesió de la jugadora 14 blau.

Per què l'àrbitre no pot aturar el joc?
Articles 5.1 i 5.2 Regles de Joc
En cas de lesió d’un jugador/s, els àrbitres poden aturar el joc.
Si la pilota és viva en el moment de la lesió, els àrbitres s’abstindran de xiular fins que l’equip que controla la pilota la llanci a cistella, perdi el control d’aquesta, la retingui sense jugar-la o la pilota esdevingui morta. Si és necessari protegir un jugador lesionat, els àrbitres poden aturar el joc immediatament.

En aquesta jugada no es dóna cap de les situacions que estan establertes perquè un àrbitre pugui aturar el partit per lesió i per tant, els àrbitres s'haurien d'abstenir de xiular.


L'àrbitre atura incorrectament el partit: 89%
Correctament l'àrbitre atura el partit i posa a disposició la pilota a l'equip blanc al camp defensiu: 6%
Correctament l'àrbitre atura el partit però hagués hagut de posar la pilota a disposició de l'equip blanc a la pista d'atac: 5%

jueves, 20 de abril de 2017

Jugada 24 - del 20 al 26 d'abril

Visiona aquesta jugada i contesta el formulari. El dia 27 d'abril publicarem el comentari.
miércoles, 19 de abril de 2017

Jugada 23 - SOLUCIÓ

Ja teniu disponible la resposta a la JUGADA 23.

La resposta correcta era VIOLACIÓ DE 24 SEGONS DE L'EQUIP VERMELL.


Què hi passa a la jugada?
L'equip vermell es troba intentant finalitzar un atac amb un tir a cistella per part del jugador número 17 prop d'exhaurir la possessió. El rellotge de llançament arriba a 0 quan la pilota no es troba a les mans de cap jugador de l'equip vermell i l'equip contrari no ha obtingut un control de pilota. Finalment, transcorreguts uns segons, l'equip blau es fa amb el control de pilota.

Per què hi ha violació de 24"?
29/50-1 - Interpretació Oficial de les Regles de Joc:
Quan s’intenta un llançament a cistella proper al final del compte del rellotge de llançament i sona el senyal estant la pilota a l’aire, si la pilota no toca l’anella es produeix una violació, a menys que els contraris obtinguin el control de la pilota de manera clara i immediata. Es concedirà la pilota als adversaris per a que efectuïn un servei des del lloc més proper a on l’àrbitre va aturar el joc, excepte directament darrera del tauler.

29/50-2 - Interpretació Oficial de les Regles de Joc:
Exemple: La pilota està a l’aire durant un llançament d’A1 quan sona el senyal del rellotge de llançament. La pilota toca el tauler i després rodola pel terra, on és tocada per B1 i després per A2, abans de ser controlada finalment per B2.
Interpretació: Es produeix una violació de rellotge de llançament perquè la pilota no va tocar l’anella i no hi va haver un posterior control de la pilota clar i immediat per part dels adversaris.

29/50-3 - Interpretació Oficial de les Regles de Joc:
Exemple: Durant un llançament d’A1, la pilota toca el tauler, però no l’anella. Durant el rebot, B1 toca la pilota però no arriba a controlarla, després d’això A1 obté el control de la pilota. En aquest moment sona el senyal del rellotge de llançament.
Interpretació: Es produeix una violació del rellotge de llançament. El rellotge de llançament continua en funcionament quan la pilota no toca l’anella i la torna a controlar un jugador de l’equip A.


En la jugada, el tir no toca cistella i l'equip vermell exhaureix la possessió abans de que l'equip blau obtingui un control clar i immediat. En aquest cas, mentre els jugadors de l'equip blau fan tot el possible per fer-se amb el control de la pilota, podrien haver enviat la pilota fora, fer una violació de passes...

En aquest cas, els àrbitres "arrisquen" i no sancionen violació de 24". Les interpretacions de les regles són clares en aquest punt i si hi ha dubte de que l'equip contrari no es fa amb el control de la pilota de manera clara i immediata cal sancionar violació de 24". 

Per què no hi ha violació de passes?
El jugador 17 vermell finalitza el regat i declara el peu esquerre com a peu de pivot. Aquest peu no s'arrossega ni s'aixeca en cap moment excepte per llençar a cistella (moviment legal).


Per saber-ne més...
Les interpretacions contemplen una situació excepcional en que els àrbitres no hauran d'aturar el joc quan un equip exhaureix la possessió, la pilota no toca cistella (en el cas que hi hagués un tir) i l'altre equip pugui obtenir un control clar i immediat, ja que de sancionar la violació es posaria en desavantatge a l'equip que no comet la violació de 24".

29/50-1 - Interpretació Oficial de les Regles de Joc:
Si el senyal del rellotge de llançament sona en una situació en què, segons el parer dels àrbitres, els adversaris obtindran un control immediat i clar de la pilota, el senyal ha de ser ignorat i el joc continuarà.

29/50-1 - Interpretació Oficial de les Regles de Joc:
Exemple: Prop del final del compte del rellotge de llançament un passi d’A1 no es rebut per A2 (els dos jugadors es troben a la seva pista del davant) i la pilota rodola a la pista del darrere de l'equip A. Abans que B1 obtingui el control de la pilota sense oposició en direcció a la cistella contrària sona el senyal del rellotge de llançament.
Interpretació: Si B1 obté control immediat i clar de la pilota el senyal no es tindrà en compte i el joc continuarà.Violació de 24 segons de l'equip vermell: 15%
Jugada legal: 64%
Violació de passes del número 17 vermell: 21%